Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Projekt Vital Cities i Spływy Kajakowe Dłubnią

Projekt Vital Cities jest projektem realizowanym w ramach programu URBACT III.

Projekt Vital Cities za główny swój cel bierze zachęcenie mieszkańców do zwiększenia swojej aktywności fizycznej. Projekt ma także wpływać na przyszłe projektowanie lub zmianę istniejącej przestrzeni publicznej, tak aby obszary mieszkalne miasta zmieniły się w przyjemne i łatwo dostępne miejsca do uprawiania sportu i rekreacji.

Powstała idea włączenia spływów kajakowych rzeką Dłubnią w Nowej Hucie do tego projektu! Więcej w poniższej prezentacji:

Zobacz też: Vital Cities w Nowej Hucie


Zapisz się do naszego Newslettera!

[wysija_form id=”1″]

Vital Cities w Nowej Hucie

Vital Cities w Nowej Hucie

To, że pogody na kajaki nie ma to nie znaczy, że o nowohuckiej Dłubni nie myślimy.

Dzisiaj prezentowaliśmy Spływy Kajakowe Dłubnią na spotkaniu Lokalnej Grupy URBACT w ramach projektu Vital Cities dotyczącego upowszechnianiu wśród mieszkańców aktywności fizycznej.

Sam projekt Vital Cities nie jest inwestycyjny – ma za zadanie przygotować jak najlepszy zestaw działań dla miasta by zachęcić mieszkańców do aktywności fizycznej.

Jednym z założeń projektu jest planowanie przestrzeni publicznej tak, aby mieszkalne obszary miasta zamieniły się w łatwo dostępne miejsca do uprawiania sportu i rekreacji a przez to również wprowadzanie udogodnień do uprawiania sportu w sąsiedztwach dużych osiedli.

Takie projekty były już realizowane w Europie i z powodzeniem wdrażane. Dzisiejsza prezentacja miała pokazać, że nasza Dłubnia ma potencjał na rozwój właśnie w tym kierunku – by stać się wyjątkowym miejscem aktywności fizycznej mieszkańców Krakowa.

Oto nasza skromna prezentacja:

Translate »