Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Lodowisko w Nowej Hucie

Lodowisko w Nowej Hucie właśnie startuje!

Lodowisko w Nowej Hucie miało wystartować z początkiem grudnia jednak po nadejściu ocieplenia termin otwarcia został przesunięty do czasu poprawy aury na bardziej zimową.

Dzisiaj już wiemy , że pierwsze ślizgi na lodowisku będzie można zaplanować na 11 grudnia!

Projekt powstał z inicjatywy radnego Tomasza Urynowicza i został sfinansowany z budżetu miasta Krakowa, przy technicznym wsparciu Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Lodowisko w Nowej Hucie – Cennik:
– wstęp na lodowisko (45 min): 5 zł
– wypożyczenie łyżew: 5 zł
– wypożyczenie kasku: 5 zł

Harmonogram lodowiska Nowohuckiego Centrum Kultury:

godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek – grupy zorganizowane, w godz. 900-1230
poniedziałek-piątek – osoby indywidualne, w godz. 1300-2100
w weekendy, ferie zimowe, dni wolne od pracy – osoby indywidualne, w godz. 900-2100

poniedziałek – piątek

w weekendy, ferie zimowe, dni wolne od pracy

 grupy zorganizowane*
I:        900 – 945
II:     945** – 1030
III:       1100 – 1145
IV:    1145** – 1230
osoby indywidualne
V:      1300 – 1345
VI:    1345** – 1430
VII:       1500 – 1545
VIII:       1545** – 1630
IX:      1700 – 1745
X:   1745** – 1830
XI:       1900 – 1945
XII:       1945** – 2030
osoby indywidualne
I:        900 – 945
II:     945** – 1030
III:       1100 – 1145
IV:    1145** – 1230
V:      1300 – 1345
VI:    1345** – 1430
VII:        1500 – 1545
VIII:      1545** – 1630
IX:       1700 – 1745
X:   1745** – 1830
XI:       1900 – 1945
XII:     1945** – 2030

* dla grup zorganizowanych lodowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1230 po uprzednim dokonaniu rezerwacji pod numerem telefonu 12 644 02 66 wew. 55 lub mailowo: rezerwacja@nck.krakow.pl. Rezerwacji miejsca dla grupy zorganizowanej należy dokonać minimum dzień przed planowanym terminem wizyty. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji na wyłączność grupy.

** możliwe opóźnienie w wejściu na lodowisko związane z koniecznością opuszczania tafli przez użytkowników.

Lodowisko w Nowej Hucie – Cennik:

bilet wstępu:

5,00 zł (cena obejmuje 45 min jazdy)
wypożyczenie łyżew: 5,00 zł
wypożyczenie kasku: 5,00 zł
kaucja za wypożyczenie łyżew: 50,00 zł
rezerwacja lodowiska na wyłączność grupy zorganizowanej: 300,00 zł (cena obejmuje sam 45-minutowy wstęp na lodowisko)

Lodowisko w Nowej Hucie – Rozmiary łyżew dostępnych w wypożyczalni:

rozmiar

ilość

29 – 32

20

33 – 36

22

36

9

37

13

38

12

39

12

40

10

41

9

42

9

43

9

44

9

45

7

46

5

47

4

Regulamin korzystania z lodowiska Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie:

 1. Lodowisko jest zarządzane przez Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie zwane dalej NCK.
 2. Lodowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 1300-2100, w weekendy, dni wolne od pracy i w okresie ferii zimowych tj. 18 stycznia – 29 stycznia 2016 r. w godz. 900-2100 dla klientów indywidualnych. Dla grup zorganizowanych lodowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1230 po uprzednim dokonaniu rezerwacji pod numerem telefonu 12 644 02 66 wew. 55 lub mailowo: rezerwacja@nck.krakow.pl. Rezerwacji miejsca dla grupy zorganizowanej należy dokonać minimum dzień przed planowanym terminem wizyty. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji na wyłączność grupy.
 3. NCK zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin funkcjonowania Lodowiska lub zamykania Lodowiska w określonych dniach i godzinach. Skorzystanie z tego prawa nie powoduje żadnej odpowiedzialności NCK, z wyjątkiem zwrotu części ceny biletu wstępu odpowiadającej zmniejszeniu świadczenia przez NCK. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może być zamknięte.
 4. W wyjątkowych przypadkach np. awarii, obsługa Lodowiska ma prawo w każdym momencie ogłosić przerwę techniczną. Nie powoduje to żadnej odpowiedzialności NCK. NCK może czasowo ograniczyć wstęp na Lodowisko ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających, niesprzyjających warunków atmosferycznych lub w przypadku, gdy ilość osób stwarzałaby sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników.
 5. W godzinach udostępniania lodowiska przewidziane są przerwy techniczne na czyszczenie lodu.
 6. Ilość i czas trwania przerw technicznych uzależnione są od intensywności użytkowania lodowiska i przewidziane są w harmonogramie.
 7. Wstęp na lodowisko odbywa się zgodnie z harmonogramem wywieszonym przy kasie Lodowiska. Podczas przerwy między ślizgami użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu. Niezależnie od czasu wejścia na lodowisko osoba korzystająca kończy jazdę w wyznaczonych przedziałach godzinowych.
 8. Zakup biletu upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko i jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Informacje o rodzajach biletów, cennik biletów oraz cennik wypożyczenia łyżew i kasków są wywieszone w kasie Lodowiska.
 10. Przed wejściem na płytę Lodowiska osoba upoważniona przez NCK sprawdza bilet. Bilet należy zachować do kontroli.
 11. W trakcie trwania ślizgu możliwe jest opuszczenie Lodowiska i ponowne wejście tylko za okazaniem ważnego biletu.
 12. Niezależnie od godziny wejścia na płytę Lodowiska, osoba korzystająca kończy jazdę w wyznaczonych godzinach ślizgu.
 13. Przy Lodowisku działa wypożyczalnia łyżew. Łyżwy są wypożyczane na okres ważności biletu. Wypożyczenie łyżew następuje za kaucją w wysokości 50 złotych. NCK zatrzyma kaucję w przypadku braku zwrotu łyżew oraz w przypadku ich uszkodzenia/zgubienia.
 14. NCK nie zapewnia szatni. NCK nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez nadzoru rzeczy.
 15. Korzystanie z lodowiska może odbywać się indywidualnie lub w grupie zorganizowanej.
 16. Jedna grupa zorganizowana nie może przekroczyć 20 osób. Na grupę zorganizowaną wymagany jest przynajmniej 2 opiekunów.
 17. Na płycie Lodowiska może przebywać jednocześnie 60 osób.
 18. Jazda na lodowisku może odbywać się jedynie we wskazanym kierunku, zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska.
 19. Dzieci do lat 8 mogą przebywać na lodowisku wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich wyposażonych w łyżwy. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci znajdujące się pod ich opieką.
 20. Zaleca się jazdę w rękawiczkach i kasku ochronnym, w szczególności dzieciom do lat 8.
 21. Każda osoba korzystająca z lodowiska przebywa na nim na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 22. Korzystający z lodowiska zobowiązani są do zachowania ostrożności podczas jazdy.
 23. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się: używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla korzystających z lodowiska, siadania na bandach, jazdy z dziećmi na rękach, niszczenia sprzętu, chodzenia po tafli lodu bez butów z łyżwami, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów, wprowadzania zwierząt, wnoszenia na taflę lodowiska puszek i butelek z napojami, palenia tytoniu, wchodzenia lub wychodzenia z płyty lodowiska inną drogą niż przez bramki do tego przeznaczone, chodzenia w łyżwach poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 24. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko osoby korzystającej z lodowiska.
 25. Za rzeczy pozostawione na lodowisku NCK nie ponosi odpowiedzialności.
 26. Na lodowisku nie zapewnia się opieki medycznej.
 27. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 28. NCK ma prawo odmówić wstępu na Lodowisko, m.in.: osobom pod wpływem alkoholu, dzieciom do 8 lat bez opieki dorosłego, osobom niepodporządkowującym się poleceniom osób upoważnionym przez NCK, osobom zakłócającym właściwe funkcjonowanie Lodowiska bądź utrudniającym korzystanie z lodowiska innym użytkownikom.
 29. Każdy korzystający z Lodowiska zobligowany jest do wykonywania poleceń osób upoważnionych przez NCK oraz do stosowania się do podawanych komunikatów. Osoba upoważniona przez NCK ma prawo wyprosić z Lodowiska osoby niestosujące się do poleceń.
 30. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt
 31. Wszystkim zaleca się jazdę w rękawiczkach, kaskach oraz nakolannikach i nałokietnikach, a szczególnie dzieciom do lat 8. Jazda bez ochraniaczy i kasku ochronnego odbywa się na własną odpowiedzialność.
 32. Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. uszkodzenia tafli lodu lub wyposażenia), wypadki (z udziałem użytkowników Lodowiska) lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić osobom upoważnionym przez NCK.
 33. W przypadku stwierdzenia i udokumentowania szkody na Lodowisku, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń ponosi odpowiedzialność finansową do wysokości spowodowanej szkody i utraconych przez NCK korzyści.
 34. Obsługa lodowiska ma prawo do wyproszenia z Lodowiska osób nieprzestrzegających regulaminu.

 Źródło ze strony Nowohuckiego Centrum Kultury.

Lodowisko w Nowej Hucie czeka na Ciebie!

Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco w turystycznymi informacjami z Nowej Huty!

[wysija_form id=”1″]

Dodaj komentarz

Translate »